Lindøy Skole, Tjøme

Superfoor Platinum

Her har Koloss AS utført både støping og skjært rissanvisere,lagt ned fugebånd og slipt gulvet i sju steg til kvalitet Superfloor Platinum.